Menu

Výroba

VÝROBNÝ ZÁVOD MODELOV MODERNÝCH STIEN   BOL KONŠTRUKOVANÝ V ROKU 2012 V KYJEVE.

Kapacita zariadenia je 140 000 m2 bývania za rok.

Zariadenie pracuje podľa metódy toku a agregácie. Naše dobre vyškolené oddelenie personálu a kontroly kvality sleduje každú operáciu až do úplného výnosu z výroby.

SEKCIA ROZDELENIA ZÁVODU "ROYAL HOUSE":
 • oddelenie výskumu a technológií;
 • technické oddelenie;
 • dielňa výroby stenových modulov:
  - oddelenie zvárania;
  - cbetónové a zložené oddelenie;
  - dlievanie / predajňa železobetónových konštrukcií;
  - predná predajňa;
 • dielňa kompletného cyklu výroby expandovaného polystyrénu;
 • výroba plastových okien a dvojskla;
 • výrobná dielňa pre architektonické a dekoratívne prvky;
 • nábytkárska dielňa.

V skutočnosti je dom postavený v závode “Royal House” a je umiestnený v konštrukčnej polohe na stavenisku.